În căutarea moştenirii pierdute … Imperiul GETIC * Harta comorilor getice

Imperiul GETIC

7528 de ani de continuitate

Schimbarea numelui R⊕mânia în Dacia ?
* un fel de alipire a Transilvaniei la Ungaria … !

Două milenii ‘DACIA’ vs
8500 de ani de continuitate ! 

Atunci când vorbim despre “daci” și “Dacia”, vorbim despre o realitate veche de doar două milenii, ori istoria și identitatea multimilenară a acestui popor nu se reduce doar la atât! Dacia a fost doar o provincie romană și nimic altceva !

Suntem singurul popor din aria de ocupaţie a Imperiului Roman care s-a transformat din rădăcini odată cu începutul procesului de „civilizare” şi am devenit „latini” , bucuroşi de aurul furat, grâul prăduit, femeile violate şi copiii ucişi; aşa spune istoria oficială a unui spaţiu existent timp de mii de ani în aceleaşi graniţe geografice – România.

Suntem singurul popor din lume a căror istorici atestaţi idolatrizează şi transmit acest sentiment cu autoritate recunoscută, jefuitorii şi distrugătorii de bogăţii materiale şi spirituale ale unui neam născut paşnic şi defensiv, până la umilinţă.

A schimba numele unei țări cu numele unei provincii administrată vremelnic de către jefuitorii romani este de neconceput ! Niciodată nu a existat un imperiu sau stat “dacic”, ci getic! De altfel, mai înainte de a-i boteza romanii cu numele de “daci”, aceștia au fost numiți dai, respectiv davi sau chiar dani. Și nu de puține ori li s-a dat numele generic de sciți, ori barbari, tuturor locuitorilor de la nordul Istrului (prin “barbar” se înțelege „străin”, așa cum îi numeau grecii pe toți cei care nu erau greci).

Denumirea de „daci” nu poate veni decât din cuvântul “dakka” ce are semnificația de “pumnal” (engl. dagger!!). Pe tabula Peutingeriana “dacii” apar cu numele de “dagae”, nume care de altfel figurează și în S-E Turciei, anume Nemrut Dağ (“dağ” în limba turcă însemnând munte). Ori știm cu toții că dacii erau cei care “se țineau de munți.”

De altfel, în sanscrită cuvântul “daksa” = deștept, înțelept, sud sau pământ. Iar în ceea ce-i privește pe romani, așa ne numeau ei, ‘daci’, adică lupi. Deși acest epitet de ‘dac’ sau ‘dav’ are mai multe sensuri. În traducere, Dacia poate fi țara înțelepților sau a munților. În sanscrită, “da” = munte, protecție. Iar “ksa” = pământ, câmp, fulger, țăran sau distrugere.

Imperiul GETIC pe timpul lui BUREBISTA

Burebista stăpânea aproape un sfert din Europa … !

Între anii 82 şi 48 î.Hr., regele Burebista a reuşit să unifice majoritatea triburilor getice într-un regat uriaş, mărginit la nord de teritoriile actuale ale Cehiei şi Slovaciei, la sud de Munţii Balcani, la vest de Dunărea de mijloc (cam pe unde e acum Viena) şi la est de gurile Bugului * hartă Imperiu GETIC:

Geţia pe timpul lui Burebista

Harta provinciei romane DACIA
* 14% din imperiul GETIC

Nu mai promova informaţii despre R⊕MANIA
pe care nu le-ai aprofundat şi nu le stăpâneşti !

8500 de ani de continuitate

Dacă iubeşti România uită termenii: DACIA, DAC, DACI … fac parte din propaganda împotriva neamului românesc şi transmit la nivel subliminal sentimentul de inferioritate … * războiul pierdut. Dimpotrivă, Imperiul Roman a trebuit să slujească supus şi să primească jugul triumfului getic … !

Isidor din Sevilia “ Roma însăşi, învingătoarea tuturor popoarelor,
a trebuit să slujească supusă şi să primească jugul triumfului getic … ”

“ Chiar şi Dacii sunt o ramură a Getilor. ” Trogus Pompeius

8500 de ani de continuitate !

Sarmizegetusa Regia vs
Sarmizegetusa Ulpia Traiana
* altă confuzie

Click to tweet:

Iubeşti #România ?
Uită termenii:
DACIA, #DAC, #DACI …
 !

* harta provinciei romane #DACIA
* 14% din imperiul #GETIC

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

More in R⊕Mania's Lost Heritage
Ilie Nastase Romania
World Travel Market 2016

Are România o problemă de poziţionare ?

Timisoara in alb si negru
Timişoara 2021

Timişoara 2021 * a. investiţii b. turism c. produse d. oameni & cultură * Parţa

Close