Flying the flag – discover the most valuable nation brands

Problemele turismului

Un admirabil mijloc de cunoaștere a națiunei…

Marile probleme de totdeauna ale turismului sunt: publicitatea, hotelurile, drumurile și mijloacele de locomoțiune. Aceste chestiuni ar urma să fie desbătute într’o adunare generală sau congres al turismului din România. Lansăm așa dar ideea unui astfel de congres și-i trasăm aici liniile generale de discuțiuni. Notăm de asemeni că în Franța s’a ținut congres al tuturor societăților turistice sau în legătură cu turismul, și că în urma acestei adunări, căreia guvernul francez i-a dat importanța unui eveniment național, turismul deveni o mare industrie franceză, un admirabil mijloc de cunoaștere a națiunei, de solidarizare în preajma marelui războiu, de întărire fizică și intelectuală.

Să cercetăm acum pe rând fiecare din problemele anunțate.

Publicitatea

Azi, termenul mai la modă pentru a exprima ideea ce dorim să exprimăm, este propaganda, în timp ce termenul publicitate a dobândit un sens mai comercial, de reclamă. Cum însă nu este mai puțin adevărat că tot ce a fost propagandă la noi, s’a compromis iremediabil, fie propagandă culturală sau națională, înăuntru sau înafara țării, preferăm brutalitatea mercantilă, dar mai sănătoasă, a cuvântului publicitate. Propagandă, prea a ajuns să presupună paraziți inculți îmbogățiți pe spinarea Statului sau a naivilor… Or, nu am dori deloc ca și propaganda pentru turismul național, să incapă pe astfel de mâini… citește mai departe.

[ 89,042 – locuri de muncă noi ]

Click to tweet: Avem marele, imensul avantaj turistic de a fi la încrucișarea drumurilor dintre două lumi, dintre Occidentul European, dintre #Asia și #Africa și nu știm să punem în #valoare această binecuvântată situație! @Povestea8500 & @RomaniaBrand #turism

Tags: , , ,

Leave a Reply

More in Blue Ocean Strategy
http://b2b-strategy.ro/b2b/wp-content/uploads/Mestesugul-transparentei-Povestea-fara-sfarsit.jpg
P⊕veste fără sfârșit…

[ 89,042 - locuri de muncă noi ]

Advertising VISA Nadia COMANECI
Nadia & VISA.… flying the flag!

Discover the most valuable nation brands... flying the flag @ Nadia Comăneci!

Close