360 ° totul despre antreprenoriat

Due Dilligence

EBITDA vs 🔥 🔥
strategy forecast

Due Diligence reprezintă o analiză amănunțită a unei afaceri din punct de vedere juridic, financiar, comercial, operațional și tehnic. Exercițiul de analiză a diagnosticului numit Due Diligence, este o etapă intermediară esențială necesară înaintea unei achiziții. În mod normal procesul de Due Dilligence este realizat de o echipa mixtă de consultanți pentru a identifica punctele forte și slabe dar mai ales identificarea factorilor care pot genera valoare adăugată în viitoarea tranzacție iminentă.

Sintetizând, procesul / analiza, oferă investitorului imaginea de ansamblu reală asupra viitorului asset.

Această analiză se finalizează cu definirea matricii SWOT, matrice pe care consultantul o suprapune peste specializarea proprie. În momentul în care nu sunt identificate riscuri majore după finalizarea analizei SWOT, definirea EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) și estimarea ROI se trece la pasul final în care se stabilește prețul exact al companiei precum și strategia de negociere aferentă.

În majoritatea cazurilor prețul tranzacției oscilează între 3X și 7X profitul net anual unde profitul net reprezintă veniturile totale ale companiei după plata cheltuielilor, a impozitelor și taxelor.

O să discutăm în continuare despre factorii care influențează prețul final de achiziție al companiei în urma raportului Due Dilligence, cu alte cuvinte, punctele forte ale antreprenorului de această dată, în această luptă cu echipa de consultanți a investitorului.

Cash-flow-ul se construiește din diferența intrărilor și ieșirilor de numerar pe parcursul unui an financiar. Intrările sunt definite de încasările companiei provenind de la clienți, debitori, investitori sau din vânzarea unor vânzări de active. Ieșirile sunt banii care se plătesc pentru salarii, chirii, materii prime, servicii, credite sau dividentele acționarilor.

Patente înregistrate care nu aduc valoare directă în situația financiară analizată dar care pot influența categoric profitabilitatea și procentul de ROI al potențialul investitor pe termen mediu și lung.

Forecastul de strategie sau prognoza strategiei care în aceași măsură că și patentul înregistrat poate să contribuie în procesul de Due Dilligence, în raportul final, la recomandarea finală de achiziție a companiei și nu de participare în calitate de investitor, tocmai din prognoza pozitica pe următorii 5 ani a proceselor interne de marketing strategic, a strategiei în sine. În aceste cazuri controlul majoritar al companiei mai mult că sigur se pierde dar antreprenorul rămâne în cadrul companiei până la îndeplinirea acestor prognoze sau până la finalizarea etapei de transfer a managementului ceea ce presupune exit-ul antreprenorului în cele mai bune condiții și cu cel mai mic impact pentru capitalul uman al companiei supusă procesului de Due Dilligence.

Structura de personal care nu în ultimul rând este analizată odată cu evoluția mediului concurențial și a mixului de marketing de la 4P la 5P P E O P L E. Trebuie neapărat să povestim dacă ai intenția de EXIT în următorii 5 ani pentru că după cum vezi nu este atât de simplu să îți fructifici muncă de o viață! Vezi mai mult 🔥 unul din cei mai mari meșteșugari ai României postdecembriste 🔥

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

More in Strategie B2B » B2C
Urs Lead Generation B2B Strategy
⚡ energy ⚡ route to market

2021 Energy Route to Market Strategy

Blue Ocean Strategy 2016 Daniel Rosca
PRISMA

Viitorul la 360 °

Close