[ advertorial ] birou traduceri BIG TRANSLATION.

Rolul unui birou de traduceri specializat

43 de miliarde de dolari

De-a lungul timpului, oamenii au întâmpinat probleme de comunicare din cauza diferenţelor culturale, a obiceiurilor, dar şi a modului diferit de a trăi. Astfel că era absolut necesară găsirea unei modalităţi de a realiza comunicarea într-un mod cât mai eficient şi clar pentru ca dafacerile să se poată dezvolta şi creşte. Iar această barieră a fost ridicată odată cu apariţia agenţiilor de traduceri specializate şi interpretariat.

În ultimii ani, această industrie s-a dezvoltat foarte mult, ajungând la un nivel de peste aproximativ 43 miliarde de dolari și 30.000 de furnizori de servicii de traducere în întreaga lume. Agențiile acum variază considerabil în funcție de combinațiile lingvistice, competențe, gama de servicii, experiența în anumite domenii / industrii şi calitatea personalului specializat.

Globalizare

Datorită globalizarii, în special pe piaţa afacerilor, aceste servicii au o cerere foarte mare. Reuşim astăzi să spargem toate barierele comunicării cu ajutorul traducătorilor, interpreţilor şi al tehnologiei. Iar afacerile online, care fac tot posibilul pentru a câştiga clienți și de a-şi transforma brandul într-unul international, aduc schimbări majore în disponibilitatea şi diversificarea serviciilor de traduceri.

În această eră a Internetului, poate părea uşor să gaseşti un traducător la o simplă căutare pe Google. Însă, nu trebuie uitat că o singură frază imperfectă poate lăsa loc de interpretare, anulând astfel importanţa unui document întreg. De aceea, atât companiile publice, cât şi cele private cu operaţiuni internaţionale caută servicii de traducere specializate în sprijinul proceselor lor globale de afaceri şi care se pot conforma cerinţelor locale de raportare. Focusul lor este alegerea în mod inteligent a unui furnizor de servicii de traducere specializat, familiarizat cu multe industrii şi reglementările lor.

Traducerile tehnice sunt cele mai pretenţioase şi reprezintă un domeniu foarte vast datorită nenumăratelor industrii şi sectoare. Dintre domeniile care au în permanenţa nevoie de traduceri tehnice, unde accentul pică pe acurateţe, domenii pentru care unitatea terminologică, respectarea limbajului specific, corectitudinea şi claritatea sunt importante, menţionăm urmatoarele: inginerie, arhitectură, IT, comunicaţii, automotive, medical, pharma sau agricultură. De asemenea, trebuie ştiut că domeniul juridic constituie una dintre cele mai sensibile arii.

Aceste servicii de traduceri specializate sunt perfecte pentru documentaţia tehnică, documente de afaceri, documente personale (diplome, acte maşină), manuale de utilizare, proceduri de lucru, cursuri și instructaje, caiete de sarcini, documentaţie pentru licitaţii, rapoarte financiare, studii geotehnice, buletine medicale, contracte, oferte, documente de marketing și publicitate, etc.

Vizibilitate / Export

Pentru a se extinde cu succes, orice afacere are nevoie de vizibilitate pe toate piețele țintă şi de mesaje clare către clienţi şi parteneri de afaceri iar o agenție de traduceri poate oferi o gamă completă de servicii lingvistice de traduceri care poate ajuta enorm. Aceste servicii nu se limitează numai la “transferul” unui text dintr-o limbă în alta, existând o importanţa aparte pentru fiecare caz. Într-adevăr, traducerea este o profesie lingvistică care constă în transpunerea şi redarea în scris a unui text dintr-o limbă în alta, încercând realizarea echivalenței de sens și de valoare, dar întotdeauna, ea trebuie făcută de către o persoană aptă, specializată și autorizată de Ministerul Justiției. De exemplu, traducerile tehnice pot face diferenţa clară în utilizarea corectă a unui dispozitiv, lucru important atât pentru client şi producător sau distribuitor, dar şi pentru întregul lanţ de persoane implicate în procesul de logistică, vânzare şi postvânzare.

Nu mai luăm în calcul cazurile de reclamaţii şi procese datorate instrucţiunilor eronate etc. De aceea, exactitatea traducerilor este vitală, iar cei implicaţi trebuie să conştientizeze că până şi o greșeală minusculă, aparent inofensivă, poate cauza mari neplăceri.

Clar, în vederea realizării unor traduceri cât mai adecvate este nevoie şi de cunoştinte gramaticale solide dar şi de ale realitaţii culturale. Cei care sunt capabili să traducă un text în mod fidel, fără a schimba cât de puţin însemnătatea mesajului, sunt cei care se pot numi profesionişti. Dar alegerea unui furnizor de servicii de traduceri trebuie făcută având în vedere și complexitatea serviciilor oferite. Trendurile pieţei de traduceri ne arată că serviciile se diversifică foarte mult, acoperind majoritatea, dacă nu chiar toate necesităţile clienţilor. Printre serviciile oferite regăsim:

1. Interpretariatul – care constă în transmiterea sau redarea unui mesaj dintr-o limbă în alta pe cale verbală şi, spre deosebire de traducere, care este pe cale scrisă, este o profesie lingvistică bazată pe comunicare și informare. Interpretariatul se face în timp real (simultan) sau foarte aproape de timpul real (consecutiv) şi în ambele cazuri, interpretul nu poate accesa resursele disponibile precum traducătorul. Interpreţii trebuie să aibe o cursivitate în vorbire impecabilă şi abilitatea de a transmite corect mesajul dorit mai multor participanţi ai unui eveniment. Vocile lor asigura fluxul coerent al conversaţiilor, traduceri simultane sau consecutive de cea mai buna calitate şi acurateţe. Indiferent că discutăm despre o şedinţa, o conferinţă sau un seminar, o comunicare reală şi eficientă între participanţii ce au diferite naţionalităţi se poate desfăsura numai cu ajutorul unor interpreţi profesionişti. Pe lânga voce, anumite agenţii pun la dispoziţia clienţilor tehnologia necesară pentru aceste evenimente, precum instalaţii de sonorizare, microfoane mobile sau fixe, videoproiectoare, diaproiectoare, retroproiectoare, videoplayer-e, ecrane şi flipchart-uri.

2. Colaţionare – serviciu care constă în verificarea şi corectarea unor documente şi texte deja traduse. Deşi există o multitudine de procese automate pentru ca procesul de traduceri în sine să devină mai ușor atât pentru clienți cât și pentru traducători, este de preferat ca traducerile să fie efectuate de oameni şi nu de către instrumente automate. Corectura este esențială şi pentru a avea un document corect și fără erori, este nevoie de corectori cu expertiză.

3. Legalizări / Supralegalizari / Apostile – care sunt necesare în diverse contexte legale şi economice: oficializare căsătorie în afara ţarii, înscrierea sau angajarea în străinătate, atestate de competență profesională, obţinerea cetăţeniei străine sau realizarea de procuri pentru diverse scopuri. Toate traducerile legalizate notarial sunt semnate şi ştampilate de către traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei şi legalizate de către un notar public. Documentele traduse şi legalizate pot fi folosite atât în România cât şi internaţional, având valoare de original.

4. Subtitrarea – este practic traducerea şi transpunerea în scris a oricărui tip de material audio / video: filme, reclame video, prezentări, teleconferinţe, discursuri, seminarii, cursuri sau ateliere de lucru, păstrând calitatea și autenticitatea mesajului audiovizual.

5. Translator Lease – un serviciu oarecum nou care presupune angajarea temporară de traducători specializaţi pe anumite domenii în cadrul companiilor.

6. Translatarea – este serviciul de traducere care implică un translator, adică un interpret, care vorbește și facilitează comunicarea între parteneri de business din țări diferite.

7. Localizarea lingvistică – este un proces complex de traducere şi care presupune, pe lânga traducere, adaptarea culturală și lingvistică a textului tradus în funcţie de specificul unei ţări, regiuni sau al unui grup ţintă. Această localizare se face pe regiuni sau ţări în care se vorbește aceeași limbă, dar în dialecte diferite. Aici includem şi adaptarea grafică, adoptarea monedei locale, formatul pentru exprimarea datei / orei, adreselor, respectarea tradiţiilor sau a formulelor de adresare.

8. Adaptarea de text – este realmente rescrierea completă a unui text într-o limbă străină şi este un serviciu complet de traducere creativă.

9. Transcrierea audio / video – în principiu o metodă de a converti vorbirea în text. Există diverse motive pentru care o companie sau o persoană solicită un astfel de serviciu, însă clar este foarte cerut pe piaţă. Transcrierea asigură o mare varietate de avantaje, precum o mai bună înţelegere, crearea cu ușurință de conținut derivativ, permite crearea de subtitluri, oferă conținut îmbogățit ( ajută la creșterea traficului pe website-uri asigurând o mai mare vizibilitate online, accesand o audiență mai mare).

10. Accesare de platformă de traduceri online – unde se pot încărca fișiere, se selectează limba dorita, etc și se primeşte imediat o estimare a costurilor. În plus, unele agenţii pot furniza traduceri, pentru texte mai mici sau care nu au nevoie de prea multe retuşuri, colaborând direct cu clientul, prin email sau telefon, astfel câstigând timpul ce ar fi fost necesar transportului până la agenţia de traduceri.
di
11. Traduceri cu traducători nativi – profesioniști cu experiență care traduc cu competență în limba lor maternă. Un astfel de traducător este, prin urmare, întotdeauna familiar cu expresiile curente și complexitatea limbii țintă în cauză.

12. Traducere website – este unul dintre cele mai eficiente moduri de a ajunge la noi clienți la nivel internațional şi include atât traducerea de conţinut a paginilor cât şi traducerea documentelor care apar pe website. Serviciile includ şi traducere SEO pentru numeroase domenii, precum istorie, automobilism, marketing, turism, management, jurnalism, etc.

Alături de aceste trenduri de dezvoltare a serviciilor de traducere există şi cerinţe obligatorii deja, care contribuie la satisfacţia clienţilor, precum garantarea confidenţialităţii, consultanţa gratuită, tehnoredactare care respectă forma / formatul documentelor iniţiale, metode de plată alternative etc.

În România există numeroase agenţii de traduceri specializate, iar alegerea corectă a uneia dintre ele trebuie facută în funcţie de aşteptările pe care le avem dar luând în consideraţie calitatea, şi nu preţul acestor servicii, şi mai ales avantajele pe care le putem obţine prin această colaborare. Ştim că prețul unei traduceri variază și este influențat de o serie de factori precum domeniul, volumul documentelor, termenele de predare, formatele ce trebuie respectate etc. Dar care sunt combinațiile de limbi pe care le acoperă agenția? Care este numărul de angajați? Câți ani de experiență? Care este specializarea ei? Care este portofoliul? Sunt doar câteva întrebări la care trebuie să răspundem pentru o alegere optimă. Iată câteva chestiuni de care trebuie să ţinem cont când alegem agenţia de traduceri specializată:

1. Agenţia este certificată şi autorizată.

Adică aceasta poate prezenta un certificat de traducător în/din limbi străine emis de Ministerul Justiţiei şi de Ministerul Culturii şi Cultelor. Agenţiile bune au sisteme complexe și solide pentru gestionarea fluxului de lucru (de exemplu, XTRF, Plunet sau Projetex). Un plus îl reprezintă și acordarea certificării ISO 9001 de către o companie de certificare cunoscută la nivel internațional.

2. Care este aria de expertiză şi experienţă.

Unii traducători pot fi specializati pe domeniul juridic, alţii pe medical, etc. Aceasta necesită ca pe lângă certificatul de traducător să existe şi diploma ce atestă specializarea pe domeniul respectiv (tehnic, medical etc).

3. Tipul traducerii: traducere legalizată, traducere autorizată sau traducere simplă.

4. Colaboratorii şi partenerii: unele agenţii lucrează cu un birou de traduceri sau un centru de traduceri şi deşi poate fi mai costisitor decât să apelăm la traducători individuali, avantajele sunt multiple: disponibilitatea unui număr mare de traducători, diversitatea domeniilor de activitate, garanţia legalitătii, etc. Un mare plus al agenţiei este colaborarea cu traducători nativi şi care are la dispoziţie câteva sute dacă nu chiar mii de traducători.

5. Stabilitatea agenţiei din punct de vedere financiar:

Putem evalua cu ușurință profitabilitatea și cifra de afaceri, solicitând situațiile financiare sau căutând pe website-ul Ministerului de Finanțe. De asemenea, putem ţine cont de recomandări pentru a verifica reputația acesteia.

6. Experienţa: Ca în orice alt domeniu, şi aici experienţa unei firme este garanţia calităţii serviciilor prestate.

7. Deadline-uri respectate, rapiditate în execuţie şi flexibilitate: asigurarea că termenul de livrare al traducerii este cel impus de noi sau cel puţin este convenabil şi este posibilă comunicarea în timp util cu managerii de proiect.

În concluzie, cu un pic de răbdare şi atenţie putem alege un birou de traduceri specializat cu o poziție stabilă pe piață, care are suficient personal angajat și se bazează pe contribuția acestuia şi care are suficiente resurse pentru a asigura livrarea serviciilor în timp util. Dacă pe lângă toate acestea agenţia oferă şi cele mai competitive preţuri şi dă dovadă de flexibilitate în comunicare şi colaborare, atunci putem spune că am găsit într-adevăr agenţia de traduceri potrivită.

[ promovează-ţi afacerea prin advertoriale ]

Click to tweet:

Rolul unui #birou de #traduceri specializat
@BigTranslation #România

Tags: , , , ,

Leave a Reply

More in Digital » Pull Marketing
Daniel ENE la trainingul de SEO complex
SEO, o disciplină complexă…

SEO [ decoded ] [ ADN ]

Despre structura de externalizare a proceselor de social media B2B Strategy @ Daniel Rosca
Externalizare Social Media

#fărăbariere în consultanţă * structură externalizare vânzări digitale

Close