Hyperborea speaks Romania * The ancestors of humanity

Hyperborea

HYPERBOREA
‘ţΘώθ * thṓth’

* numele zeului egiptean Thoth
este un nume recent …

Pentru deplina înţelegere a adevăru-lui să completăm informaţiile de mai sus cu datele din Istorii feniciene, venite de la Philon din Bib-los (64-141) despre regatul lui Atlas ce a fost vatra migrației către Egipt, care ne scrie referitor la fratele regelui așa: ,,Şi Cronos – Amon – mergînd în ţinutul dinspre miazăzi, a dat întregul Egipt zeului Taaut, pentru a fi regatul său.

Toate lucrurile acestea au fost consemnate pentru prima oară de cei Şapte Fii ai lui Sedek, cabirii împreună cu cel de-al optulea frate al lor, Asclepios, după porun-ca zeului Taautus … Din Mişor s-a născut Taautus care a născocit primele semne ale scrierii.

Pe acesta egiptenii şi alexandrinii l-au numit Thoth, iar grecii Hermes. Din Sidec îşi trag obîrşia dioscurii, cabirii, coribanţii sau samotracienii”. Fragmentul lui Philon a fost preluat de către Eusebiu din Ceza-reea în lucrarea Praeparatio evangelica (I,9). Divinitatea Taautus sau Thoth era considerat de către vechii egipteni a fi inventatorul primului alfabet, dar scrierea a apărut în jurul Carpaţilor la Tărtăria, Turdaş, Vadu Rău şi Hîndreşti încă din mileniul Vll 4 î.e.n:

Civilizația de înce-put a Egiptului predinastic
își are rădăcinile în cea născută în jurul Carpaților

Însă Thoth cum au scris pricepuţii elenişti, la egipteni apare scris în hieratică DHT sau DHWTY, care se citeşte ,,Dahau-ti” sau ,,Tehu-ti”, adică neamul scitic sau Legea Sfîntă a Sciţilor cum este în scrierile de început ale acestora. Mai este cunoscut sub numele de Djehuty, adică din neamul geţilor (nobilii Dahae), o ramură a massa-geților, la fel ca și mumiile tochariene descoperite în bazinul Tarim din N-V Chinei.

Menționez că Tarim în limba română înseamnă tărîm. Mai avem însă în România, o localitate ce îi poartă numele şi anume, localitatea Dălhăuţi, care, dacă eliminăm diacriticele obţinem un nume aproape identic (Dalhauti/Dahauti).

Numele zeului egiptean Thoth este un nume recent, dat de către greci ‘ţΘώθ; thṓth’. Aici, prin sciţi trebuie să înţe-legem neamul geţilor, aşa cum scrie explicit şi Strabon în Geografia l, 2, 27, despre năravul grecilor de a-i numi sciţi pe toţi locuitorii din nordul Traciei, adică din miază-noapte, indiferent cum îşi spuneau ei între ei …

Aceste legende spun că Thoth a dat egiptenilor întreaga învăţătură pentru a-şi uşura viaţa, dar şi ştiinţele şi arhitectura, scriindu-le pe pereţii templelor şi pe plăci de piatră pe care le-a îngropat spre a fi păstrate. Practica scrisului pe tăbliţe este la noi veche din mileniul Vll î.e.n. prin cele de la Tărtăria, apoi pe la anii 4000 î.e.n. sînt tăbliţele de lut descoperite la Vadu Rău şi chiar de piatră cum sînt cele două de mărimea unei cutii de chibrituri descoperite la Hîndreşti, comuna Oţeleni, judeţul Iaşi.

În manuscrisul esen, adică strămoşii mei geţi cei cinstiţi şi isteți, intitulat Manualul de disciplină partea numită Imnurile începătorilor, rîndurile X-XI din 1, găsim rugăciunea de intrare în Frăţia Celui Ales cu jurămîntul:

,,O să-l ţin ca făcînd parte din legile înscrise pe tăbliţele vechi, pentru a-i aduce Domnului drept ofrandă – bunătatea buzelor mele … O voi păstra ca pe una dintre porunci înscrisă pe tăbliţele vechi”.

Informaţiile venite din vechea cultură a egiptenilor nu spun cînd a apărut ,,civilizatorul” Thoth în Valea Nilului, dar tăbliţele din os sau fildeş descoperite acolo arată că migraţia a avut loc pe la anii 3300 î.e.n. Mai spun vechile lor scrieri despre zeu că se afla la originea a tot ceea ce a zămis-lit mintea omenească, dar era şi stăpîn al năvălitorilor tăbărîți din răsărit care s-au înstăpînit peste ţinuturile udate de Nil, unde şi-au aşezat un nou tărîm care să le fie de veşnicie.

Aceste date și fapte venite atît de la vechii egipteni cît şi de la greci, ne arată fără putinţă de tăgadă că civilizația de înce-put a Egiptului predinastic își are rădăcinile în cea născută în jurul Carpaților nu numai ca neam dar și ca spiritualitate prin migraţia ce a avut loc pe la anii 3300 î.e.n.

[ Egiptenii și neamurile Arimine ]
* download studiu

Hyperborea speaks RomaniaWe have all the #archaeology, anthropology, #genetics, biology, linguistics, geology, #folklore etc. to back that up. But it makes it even clearer since the historical documents go hand in hand with the multidisciplinary domains and the research which stands as proof.

Open the gate to begin the journey …

{ #niascharian * #povesteanoastră * #Hyperborea }
{ Civilizația și Cultura Neamului R⊕mânesc }

Posted by Brandul de ţară R⊕Mânia on Friday, May 13, 2016

[ Egiptenii și neamurile Arimine ]
* studiu online

Click to tweet:

#Hyperborea speaks #Romania
Civilizația Egiptului predinastic
își are rădăcinile în #Carpați
{ #origini * ţΘώθ }

Tags: , , , ,

Leave a Reply

More in R⊕Mania's Lost Heritage
Brandul de tara Castelul Peles
#povesteanoastră

“ Natura separată de istorie nu poate să intre în competiţie cu Elveţia, Croaţia ”

Despre Olteni, Garla Mare
M-a făcut mama oltean …

“Natura separată de istorie nu poate să intre în competiţie cu Elveţia, Croaţia…” Daniel Roşca

Close