* noi te ajutăm doar cu planul de afaceri – planul de marketing.

Fonduri nerambursabile

Fonduri de capital de risc american

În anul 2018 au fost acordate peste 400 granturi de 100.000 EURO. Ai o idee corectă și sustenabilă de afaceri, fondul de investiții devine acționar în afacerea ta. O oportunitate destul de interesantă este latura de StartUp. În România măgăria efectuată – criteriile de punctaj la StartUp Nation au creat doar migrarea anumitor angajați de pe o societate cu vechime în piață pe un start-up… pe lângă faptul că suma aproape te falimenta încă de la început dacă nu aveai resurse complementare… aici discutăm despre 100.000 de EURO pentru o idee. IDEEA TA! Calendar începând cu data semnării contractului – total până la semnare contract = 1,5 – 3 luni!

ROMANIA CAPITAL PARTNERS INC. Address: One Rockefeller Plaza, 31st Floor, New York, NY 10020, United States Phone: +1.646.308.1624 (comunicare în limba engleză) Fax: +1.646.308.1625 (comunicare în limba engleză) Customers Management Center (London, UK) Phone: +44.207.117.2578 (comunicare în limba română) Fax: +44.207.681.1211 (comunicare în limba română)

Contact Strungariu DAN – 0738 361514.

100000 euro în 5 etape – 3 luni

A. Realizare FIȘĂ / SINTEZĂ idee de afaceri / Max 1 săptămâna
B. Răspuns aprobare de principiu / 5 – 10 zile
C. Redactare plan de faceri detaliat / Max 1 săptămâna
D. Evaluare, efectuare de modificări solicitate / 3-4 săptămâni
E. Negociere contract și posibilitate acces la sumele acordate / 4 – 5 săptămâni

Criterii de Eligibilitate

Participanții pot fi doar persoane juridice române, care pot fi însă înființate / gestionate de asociați / acționari / administratori persoane fizice și / sau juridice române și / sau străine;
Societatea beneficiară a investiției este înființată pe teritoriul României, însă aceasta își poate desfășura activitatea și / sau implementa proiectul finanțat atât pe teritoriul României cât și în străînătate;
Participanții selectați spre finanțare în cadrul Programului au obligația de a opera o companie startup legal constituită și funcțională înaintea accesării efective a investițiilor directe. Aceste societăți startup au obligația de a obține toate avizele legale necesare pentru activitățile economice propuse în planurile de afaceri selectate înaintea accesării efective a capitalurilor și înaintea demarării implementării proiectelor / afacerilor respective.

Procesarea Aplicațiilor și Evaluare Propunerilor de Afaceri include următorii pași:

1. Fiecare solicitant va crea un cont client pe Platforma B2B ePortal, pe care îl va accesa pentru a aplica, a comunica, a procesa documentele, a gestiona aplicația și a-și susține proiectul; 2. Solicitanții vor completa și vor transmite online “Idea de Afaceri / Sinteza afacerii”, care reprezintă o fișă de 1 pagină care conține o prezentare simplă și concisă a ideii de afaceri propuse; 3. Compania noastră va procesa și va evalua din punct de vedere al Analizei de Oportunitate propunerile de idei de afaceri ale participanților. Evaluarea ideilor de afaceri se va realiza direct de către specialiștii proprii ai Companiei noastre; 4. Propunerile care sunt admise, se califică pentru etapă următoare a Programului; 5. Solicitanții calificați vor întocmi și vor transmite online “Planul de Afaceri / Sinteza afacerii”, care urmează a se realiza pe baza unui model-cadru specific, care se va pune gratuit la dispoziția fiecărui participant; 6. Procesul de Evaluare a Planurilor de Afaceri cuprinde următoarele faze: a) Evaluarea de Conformitate: se analizează dacă Planul de Afaceri transmis corespunde modelului-cadru specific al Programului. Planurile neconforme sunt respinse automat. Planurile conforme se califică pentru faza următoare; b) Evaluarea Economică, Financiară, Tehnică și Operațională a Planului de Afaceri: se analizează din punct de vedere economic, financiar, tehnic și operațional (viabilitate, fezabilitate, realitate, calitate, sustenabilitate, durabilitate, eficientă, implementare, management tactic/strategic, etc) principalele capitole ale planului de afaceri. Pentru neclaritățile identificate, se comunică cu participanții în vederea clarificării aspectelor sesizate. În această fază de evaluare nu se resping planuri de afaceri; c) Evaluarea informațiilor suplimentare furnizate de participanți în urma solicitărilor de clarificări. În această fază de evaluare nu se resping planuri de afaceri; d) Evaluarea Finală a Planului de Afaceri. 7. Se va realiza un proces intern de due-diligence a solicitanților (asociați, acționari, administratori, companii, afaceri, etc) ale căror Planuri de Afaceri au fost selectate în vederea capitalizării; 8. În funcție de situația în carese regăsește Propunerea de Afaceri a fiecărui solicitant, acestora li se vor transmite următoarele: fie o ofertă neangajantă de finanțare aferentă programului financiar sau o finanțare de tipul Investment Banking; 9. Pe baza Ofertelor Neangajante și în urma negocierilor purtate cu solicitanții pe marginea lor, se va transmite solicitanților o ofertă de capitalizare. 10. În conformitate cu termenii și condițiile tehnice cuprinse în cadrul Ofertelor Angajante agreate cu solicitanții, acestora li se vor transmite Contractele de Capitalizare pe baza cărora se va realiza Capitalizarea Proiectului / Afacerii propuse de aceștia.

Fonduri nerambursabile

Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

More in Strategie B2B » B2C
Primarul EVENTE brand
Rumburak cel agresiv…

360 ° atelier route to market

Strategie Hemotreat B2B Strategy
ICEBERG

’ iceberg - the cornerstone of blue ocean strategy

Close