Trogus Pompeius: „ Şi dacii sunt o mlădiţă a geţilor. ” Despre neamul geţilor …

România în antichitate

Cum eram văzuţi în antichitate ?
* neamul geţilor
{ #povesteanoastră }

* sub fiecare foto * citat
există un material video despre topic

Isidor din Sevilia: “ #Roma însăşi, învingătoarea tuturor popoarelor,
a trebuit să slujească supusă şi să primească jugul triumfului getic …

Bonaventura Vulcannius din Bruges, De literis et lingua getarum sive gothorum, 1597: “ Geții au avut propriul lor alfabet cu mult înainte de a se fi născut cel latin. Geții cântau, însoțindu-le din fluier, faptele săvârșite de eroii lor, compunând cântece chiar înainte de întemeierea Romei, ceea ce o scrie Cato – romanii au început să facă mult mai târziu. Nu pot să trec sub tăcere, faptul că întotdeauna am fost admiratorul, mai mult decât al tuturor, al acestui nume prin excelenţă nobil al unui neam, care crede din adâncul inimii lui în nemurirea sufletelor, căci după judecata mea, condamnând puternic moartea, ei capătă un curaj neţărmurit de a înfăptui orice; după cum se vede, neamul geţilor s-a ivit aşa dintotdeauna de la natură, el a fost şi este un popor cu totul aparte şi veşnic. ”

2000 de ani înainte de Sumer ?

România în antichitate Hyperborea România în antichitate Cucuteni Yin Yang
România în antichitate Cucuteni Eminescu România în antichitate Sarmizegetusa
România în antichitate Gârla Mare România în antichitate Tărtăria

* vezi mai mult
[ România în imagini ]

[ click to tweet ]
#România în #antichitate
* #fărăcuvinte Bocignoli (1524)
„#Rumunii despre care am spus că sunt #daci”

Tags: , ,

Leave a Reply

More in R⊕Mania's Lost Heritage
Muzee româneşti muzee clasice, în aer liber
[ muzee româneşti ]

Ce știi despre România ?

România în imagini în 12 perspective unice …
România în imagini

“ Natura separată de istorie nu poate să intre în competiţie cu Elveţia, Croaţia … ” Daniel Roşca

Close