Un proces de conştientizare şi responsabilizare în care clientul se orientează către soluţii şi către viitor ?

Audit